Niedosłuch

Ubytek słuchu (niedosłuch) to zwykle trwałe schorzenie, które objawia się obniżeniem czułości narządu słuchu. Osoby nim dotknięte gorzej słyszą ciche dźwięki, przez co skarżą się na brak zrozumienia mowy, a także na wrażliwość na głośne dźwięki.

501 166 303