Niedosłuch

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

Ubytek słuchu (niedosłuch) to zwykle trwałe schorzenie, które objawia się obniżeniem czułości narządu słuchu. Osoby nim dotknięte gorzej słyszą ciche dźwięki, przez co skarżą się na brak zrozumienia mowy, a także na wrażliwość na głośne dźwięki.

501 166 303