Przyczyny niedosłuchów

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

W zależności od rodzaju niedosłuchu przyczyn, które powodują problemy ze słyszeniem jest bardzo dużo.

Najczęściej spotykaną przyczyną jest starość. W tym przypadku ubytek słuchu jest wolno postępującym, symetrycznym, obwodowym, nieprzewodzeniowym, o niewyjaśnionej przyczynie. Rozpoczyna się w wieku średnim lub starczym. Audiogram ma niezmienny kształt, co sugeruje stałość lokalizacji i mechanizm uszkodzenia na przestrzeni lat. Obserwuje się nieproporcjonalnie duże do audiometrii tonalnej zaburzenie rozumienia mowy, co sugeruje zmiany ośrodkowe, tzn. zwyrodnieniowe w centralnych drogach słuchowych w obrębie płata skroniowego z towarzyszącym zwolnionym przetwarzaniem i wydłużonym ośrodkowym czasem reakcji. Charakterystyczne dla tego niedosłuchu jest upośledzenie rozumienia mowy zależnej i wysokich tonacji głosu (dzieci, kobiety).

Kolejną przyczyną najczęściej spotykaną niedosłuchów jest woskowina lub ciało obce w przewodzie słuchowym.

Bardzo ważną rolę na pojawienie się niedosłuchu mają choroby takie jak :

  • choroby o podłożu metabolicznym
  • hiperlipidemia
  • cukrzyca
  • niewydolność nerek
  • świnka
  • odra
  • (w niedosłuchach wrodzonych) różyczka.

Hałas też nie jest obojętny i ma duży wpływ na nasz słuch. Powszechnie uważa się, że do czynników mogących negatywnie wpływać na słuch należy zaliczyć wszelkie aspekty życia codziennego związanego z hałasem, a więc głośną muzykę, dyskoteki, koncerty muzyki nowoczesnej, a także „hałaśliwe”zainteresowania, take jak strzelanie, jazdę na motorze, motorowe łodzie wyścigowe, itp.
Pamiętajmy o naszych maluszkach zabierając je na koncerty i hale sportowe (podstawową ochroną będą słuchawki nauszne).

501 166 303