Refundacja

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

Przy zakupie aparatu słuchowego można ubiegać się o dofinansowanie z kilku różnych źródeł m.in.: Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Pracy.

Na refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia może liczyć każda osoba ubezpieczona. Nasz Gabinet współpracuje z NFZ dlatego, zapraszamy do nas, wykonamy bezpłatne badanie słuchu i wyjaśnimy dalszą drogę postępowania.

 

 

501 166 303