Test Słuchu

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

Aplikacja Test Słuchu

pomaga sprawdzić czy masz ubytek słuchu. Test słuchu stworzony został przez naszych ekspertów audiologii, aby pomóc pacjentom w sprawdzeniu czy mają ubytek słuchu. Aplikacja została dokładnie przetestowana tak, aby zapewnić możliwie najbardziej precyzyjne wyniki testu.

Dodatkowo test jest niezależny od języka jakim posługuje się osoba testująca.

Test słuchu sprawdza jak dobrze pacjent rozróżnia wyrazy z hałasu otoczenia, ponieważ wiemy, że pacjenci z ubytkiem słuchu mają duże trudności z rozumieniem mowy w hałaśliwym otoczeniu.

501 166 303