Co powoduje szumy uszne

Pomimo intensywnych badań, nie zidentyfikowano jeszcze dokładnych przyczyn powstawania subiektywnych szumów usznych. W wielu przypadkach ich genealogia pozostaje niejasna i często nie można jej wykryć.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, około 30% dźwięków wszystkich dźwięków jest postrzeganych w sposób świadomy, podczas gdy cała reszta ulega nieświadomemu zatarciu. Gdy filtracja tych dźwięków działa prawidłowo, jest ona w stanie „zignorować” część dźwięków. Jej uszkodzenie powoduje nadmierne wzmocnienie niepożądanych dźwięków. Jeżeli nasz słuch przez dłuższy czas podlega intensywnej stymulacji pod wpływem dźwięków, prowadzi to do utrwalenia ich postrzegania, nawet w przypadku, gdy dźwięki te po pewnym czasie całkowicie zanikają.

501 166 303