PCPR / MOPS

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupę inwalidzką mogą ubiegać się także o dodatkowe dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego, wkładki indywidualnej lub Systemu FM z:

 1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Wysokość dofinansowania jest stała, niezależnie od wartości środka pomocniczego, ale uzależniona od dochodów wnioskodawcy. Brany jest pod uwagę dostarczony wniosek jak i środki, którymi dysponuje PCPR.  Osoba zainteresowania otrzymaniem dofinansowania z PCPR-u powinna spełniać następujące kryteria:
  • wypełnić wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotu ortopedycznego
  • dostarczyć oświadczenie o wysokości dochodów
  • dostarczyć kserokopię zlecenia lekarskiego na środek pomocniczy np. aparat słuchowy
  • dostarczyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupę inwalidzką.
  • dostarczyć fakturę zakupu, fakturę PRO-FORMA, kosztorys
  • podać nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt na własne konto).
 2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). Wysokość dofinansowania jest stała, niezależnie od wartości środka pomocniczego, ale uzależniona od dochodów wnioskodawcy. Brany jest pod uwagę dostarczony wniosek jak i środki, którymi dysponuje MOPS. Osoba zainteresowania otrzymaniem dofinansowania z MOPS-u powinna spełniać następujące kryteria:
  • wypełnić wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotu ortopedycznego
  • dostarczyć oświadczenie o wysokości dochodów
  • dostarczyć kserokopię zlecenia lekarskiego na środek pomocniczy np. aparat słuchowy
  • dostarczyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupę inwalidzką.
  • dostarczyć fakturę zakupu, fakturę PRO-FORMA, kosztorys
  • podać nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt na własne konto).

 

Warto także zapytać swojego pracodawcy o możliwość otrzymania dofinansowania do aparatu słuchowego.

501 166 303