NFZ

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

Osoba zainteresowania otrzymaniem dofinansowania z NFZ-u powinna wykonać następujące kroki:

  1. Wykonać badanie słuchu u protetyka słuchu.
  2. Zgłosić się na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do lekarza specjalisty*.
  3. Zgłosić się na wizytę do lekarza specjalisty*, który ma podpisaną umowę z NFZ wraz z wynikiem badania słuchu.
  4. Specjalista* wystawi zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy i wkładkę indywidualną.
  5. Otrzymane od specjalisty* zlecenie składamy w regionalnym oddziale NFZ, gdzie uzyskujemy prawa do refundacji.
  6. Wrócić do protetyka słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego.

* Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: audiologii i foniatrii; audiologii; otolaryngologii; otolaryngologii dziecięcej; otorynolaryngologii; laryngologii.

 

Więcej informacji na temat dofinansowania z NFZ-u  – TUTAJ.

501 166 303