Audiometria słowna

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

Audiometria słowna, zwana również audiometrią mowy, to badanie słuchu, które pozwala nie tylko na ocenę możliwości przenoszenia i przetwarzania informacji przez układ słuchowy, ale również topodiagnostykę ewentualnych uszkodzeń tego układu (W. Wojnowski, 2011).

Badanie trwa około 20-30 minut, jest bezbolesne i nieinwazyjne, a wyniki dostępne są bezpośrednio po testach.

Celem badania jest ocena procentowa ilości poprawie powtórzonych słów o konkretnym natężeniu. Określa się zatem zdolność osoby badanej do komunikacji w codziennym życiu.

 

Kto powinien wykonać badanie?

Badanie należy przeprowadzić w przypadku podejrzenia niedosłuchu lub zaburzeń przetwarzania słuchowego (centralne zaburzenia słuchu).

 

Audiometria mowy – przebieg badania

Podobnie jak w przypadku audiometrii tonalnej, audiometrię słowną wykonuje się w kabinie ciszy. Pacjent zakłada słuchawki, w których prezentowane są wyrazy o różnym poziomie natężenia dźwięku. Stosuje się testy składające się ze słów  jedno-, dwu-, trzy- i wielosylabowych, liczb a także całych zdań. Badany ma za zadanie powtórzenie tego, co usłyszał. Badanie wykonywane jest oddzielnie dla ucha prawego i lewego.

501 166 303