2. Macro_CIC 10_Non-Wireless_FL21_P005001_Black_Clear_Utica_3-4 L_No Cont_L-s

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
501 166 303