Baterie 312

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

Pracując w warunkach, których hałas przekracza 80 dB, stajemy się narażeniu na uszkodzenia słuchu. Zapewnienie środków wspomagających ochronę słuchu pasujące do aparatu słuchowego baterie 312 zapewniają trwałość jak też eliminowanie źródeł hałasu to obowiązek każdego pracodawcy. Wszystko to w celu zachowania zasad BHP oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Niestety tak wyglada bateria 312 pracownicy bardzo często bagatelizują ten problem lub zapominają o stosowaniu środków chroniących słuch. Długotrwała praca w głośnym otoczeniu prowadzi do osłabienia słuchu, co w konsekwencji może stać się przyczyną wypadku podczas wykonywania pracy.

Bardzo istotnym zagadnieniem jest dobór właściwego ochronnika słuchu, który swoją specyfikacją i cechami odpowiadał będzie panującym warunkom pracy. W celu lepszego zobrazowania tego, jak ważny jest odpowiedni dobór środka chroniącego słuch, posłużymy się następującym przykładem. Wykonując pracę w środowisku, gdzie występuje wysoki poziom hałasu, a komunikacja pomiędzy pracownikami jest niezbędna do wykonywania swoich obowiązków,- koniecznie zastosować trzeba ochronniki z elektronicznym wyjściem sygnału.

 

Baterie 312

a jakość słuchu…

 

Dobór ochronników słuchu ze względu na właściwości tłumienia dźwięków

Zasadniczym zadaniem ochronników słuchu, jest zapewnienie właściwego poziomu dźwięku docierającego do ucha ze środowiska zewnętrznego. Hałas powyżej 80 dB jest czynnikiem szkodliwym dla słuchu w związku z tym ochronniki muszą redukować jegopoziom. Nadmierne stłumienie dźwięku może powodować efekt dyskomfortu, a co za tym idzie, zniechęca pracownika do korzystania z tego zabezpieczenia. Zaleca się, aby poziom dźwięku pod ochronnikiem oscylował w granicach 50-70 dB. w zależności od preferencji osoby, której słuch ma być chroniony.

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić pomiar poziomu hałasu na poszczególnym stanowisku pracy. Wartości określające tłumienie danego ochronnika znajdują się w instrukcji użytkowania. Korzystając ze znajdującej się tam tabeli oraz dokonanego pomiaru, można obliczyć jaki hałas panował będzie pod wkładką ochronnika. Pod uwagę należy wziąć fakt, że różne ochronniki różnie tłumią dźwięk i nie wszystkie nadają się na interesujące nas stanowisko. Dlatego tak bardzo istotne jest dobranie najbardziej odpowiedniego i zapewniającego maksymalne bezpieczeństwo ochronnika.

zdjęcie niesłyszącego - kup baterię 312

 

Poziom dźwięku panującego pod wkładką ochronnika oblicza się za pomocą metody SNR.

L= Lc – SNR

Lc- poziom dźwięku na stanowisku pracy

SNR- Tłumienie ochronnika słuchu według tabeli podanej przez producenta

Wkładki przeciwhałasowe

Stosowanie wkładek przeciwhałasowych także wymaga przeprowadzenia testu ochrony dla indywidualnego stanowiska pracy. Taka weryfikacja pozwala określić, w jakim stopniu wybrane wkładki zabezpieczają przed nadmiernym hałasem. Nowoczesne technologie funkcjonujące w medycynie poprzez umieszczenie mikroskopijnego mikrofonu w przewodzie słuchowym, są w stanie zmierzyć jaki poziom hałasu w danej chwili dociera do ucha pracownika, przenikając przez wkładki przeciwhałasowe. Badanie tego typu umożliwia dobór niemalże idealnej wkładki dla poszczególnego pracownika. Co prawda jest to wciąż dosyć kosztowny zabieg, jednak firmy coraz częściej decydują się na jego przeprowadzenie ze względu na zapewnienie jak największego bezpieczeństwa swoich pracowników.

501 166 303