Stymulacja polimodalnej percepcji sensorycznej

Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS) to nowoczesna forma terapii, mająca zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń przetwarzania słuchowego. Jest to metoda angażująca ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integrację i koordynację.

 

Przebieg terapii SPPS

Terapia może być przeprowadzona w placówce, jak i w domu pacjenta. Do jej przebiegu wykorzystuje się niewielkie urządzenie, które umożliwia przeprowadzenie wielozmysłowego treningu słuchowego. Urządzenie modyfikuje dźwięki, między innymi poprzez  zmiany natężenia i czasu trwania, filtracje fonetyczne, separacje drogi powietrznej i kostnej. Pozwala to na stymulowanie percepcji słuchowej oraz rozwijanie słuchowej uwagi dowolnej, także w zakresie percepcji i ekspresji głosu i mowy. Pobudza również integrację słuchowo-wzrokowo- ruchową.

 

Kto może skorzystać z terapii SPPS?

Terapia metodą SPPS przeznaczona jest dla osób z różnymi zaburzeniami oraz trudnościami wynikającymi z przetwarzania słuchowego. Zaliczamy do nich między innymi: problemy z rozumieniem mowy, artykulacją, płynnością mowy, zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej, a także trudności w czytaniu i pisaniu czy nauce języków obcych.

501 166 303